ริบรี่

ภาษาอังกฤษ


adj dim
คำที่เกี่ยวข้อง: faint , dusky
คำตรงข้าม: เจิดจ้า , สว่างไสว