ริน

ภาษาอังกฤษ


adv gently
คำอธิบาย: เรื่อยๆ, น้อยๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: slowly
ตัวอย่างประโยค: เมื่อหล่อนเชิดหน้าขึ้น หยาดน้ำใสๆ ก็ไหลรินจากปลายตาลงมาตามร่องแก้ม
v pour
คำอธิบาย: เทให้ไหลออกเรื่อยๆ ทีละน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: decant
ตัวอย่างประโยค: เขารินเหล้าขาวใส่แก้ว แล้วเวียนแจกจ่ายเพื่อนๆ ไปทีละคน
n inferior gold
คำอธิบาย: ทองคำที่มีเนื้อหย่อนกว่าเนื้อ 4
ความหมายเหมือนกับ: ทองริน