รำไร

ภาษาอังกฤษ


adv indistinctly
คำอธิบาย: เห็นไม่ชัดในระยะไกล
ความหมายเหมือนกับ: รางๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: dimly , faintly , obscurely
คำตรงข้าม: ชัดแจ้ง
ตัวอย่างประโยค: ตะวันรอนสีหมากสุกลอยเรี่ยยอดไม้ ทอดเงารำไร