รำมะนา

ภาษาอังกฤษ


n one-sided drum with shallow body
คำอธิบาย: กลองชนิดหนึ่ง รูปกลมแป้น มี 2 ชนิด ชนิดที่ใช้กับวงลำตัดมีขนาดใหญ่กว่าที่ใช้กับวงมโหรี