รำพึงรำพัน

ภาษาอังกฤษ


v bemoan
คำที่เกี่ยวข้อง: bewail , lament
ตัวอย่างประโยค: เมื่อนักวิจารณ์วรรณกรรมได้พบปะสนทนาพูดคุยกัน ก็มักจะรำพึงรำพันถึงอนาคตของงานหนังสือ