รำคาญ

ภาษาอังกฤษ


v feel annoyed
ความหมายเหมือนกับ: เบื่อหน่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: feel bored
ตัวอย่างประโยค: เมื่อก่อนเขารำคาญ และดูถูกความงมงายของชาวบ้าน แต่ตอนนี้เขาเฉลียวตัวว่า ชาวบ้านมักรู้อะไรดีกว่าปัญญาชน