ราโชวาท

ภาษาอังกฤษ


n king´s instruction
คำอธิบาย: คำสั่งสอนของพระราชา.
คำที่เกี่ยวข้อง: the instructions or speeches made by the king , royal instruction