ราเมศ

ภาษาอังกฤษ


n Rama
ความหมายเหมือนกับ: รามา , รามราฆพ