ราเชนทร์

ภาษาอังกฤษ


n a mighty king
คำอธิบาย: พระราชาผู้เป็นใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: ราชาธิราช
คำที่เกี่ยวข้อง: emperor , great king