ราษฏร

ภาษาอังกฤษ


n commoner
ความหมายเหมือนกับ: ไพร่ฟ้า , ข้าแผ่นดิน , พลเมือง
คำที่เกี่ยวข้อง: the citizens of country , people