ราษฎร

ภาษาอังกฤษ


n citizens
ความหมายเหมือนกับ: ประชาชน , พลเมือง
คำที่เกี่ยวข้อง: people , subjects
n civilian
ความหมายเหมือนกับ: ประชาชน , พลเมือง
คำที่เกี่ยวข้อง: noncombatants
n citizen
ความหมายเหมือนกับ: ชาวเมือง , พลเมือง , ประชาชน
คำที่เกี่ยวข้อง: inhabitant , dweller
n population
ความหมายเหมือนกับ: ประชากร , พสกนิกร , ชาวเมือง
คำที่เกี่ยวข้อง: citizen , inhabitant , people
n people
ความหมายเหมือนกับ: พลเมือง , พสกนิกร , ประชาชน
คำที่เกี่ยวข้อง: folk , citizen , civilian , inhabitant
n people
ความหมายเหมือนกับ: ประชาชน , ประชาราษฎร์ , ประชากร , พสกนิกร , มวลมนุษย์ , อาณาประชาราษฎร์
คำที่เกี่ยวข้อง: common people
n people
ความหมายเหมือนกับ: พลเมือง , สามัญชน , พสกนิกร , ประชากร , มวลชน , หมู่ชน , ฝูงชน
คำที่เกี่ยวข้อง: inhabitants , residents , populace , mass , citizen , crowd
n population
ความหมายเหมือนกับ: พลเมือง , ประชาชน , มวลชน , สามัญชน
คำที่เกี่ยวข้อง: people , inhabitants , residents , populace
n people
ความหมายเหมือนกับ: พลเมือง , สามัญชน , พสกนิกร , ประชากร , มวลชน , หมู่ชน , ฝูงชน , ประชาชน
คำที่เกี่ยวข้อง: inhabitants , residents , populace , mass , citizen , crowd
n people
ความหมายเหมือนกับ: พลเมือง , ประชาชน , ประชากร , พลเรือน
คำที่เกี่ยวข้อง: citizen , populace , inhabitants
n villager
ความหมายเหมือนกับ: คนเดินดิน , สามัญชน , คนธรรมดา , ประชาชน
คำที่เกี่ยวข้อง: folk , ordinary people , commoner , people , neighbours