ราศีตุลย์

ภาษาอังกฤษ


n Libra
ความหมายเหมือนกับ: ราศีตุล
คำที่เกี่ยวข้อง: seventh sign of the zodiac represented by a pair of scales