ราศี

ภาษาอังกฤษ


n grandeur
คำอธิบาย: ความสง่า, ลักษณะความดีงามของคน
ความหมายเหมือนกับ: สง่าราศี
คำที่เกี่ยวข้อง: splendor , dignity
ตัวอย่างประโยค: ชุดสีกากีที่เขาสวมใส่ บัดนี้มันไม่สง่าและไร้ราศี
n zodiac
คำอธิบาย: หมู่ดาวหมู่หนึ่งๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: the positions of the stars or planets
ตัวอย่างประโยค: ดาวฤกษ์บางดวงกำลังโคจรมาตกในราศีที่ให้คุณแก่ตัวเอง