ราวๆ

ภาษาอังกฤษ


adv around
ความหมายเหมือนกับ: ประมาณ , ราว
คำที่เกี่ยวข้อง: about , approximately
ตัวอย่างประโยค: ตลิ่งลำน้ำชีสูงชันมาก ราวๆ 20 เมตรเห็นจะได้