ราวบันได

ภาษาอังกฤษ


n handrail
คำที่เกี่ยวข้อง: staircase rail , banister
ตัวอย่างประโยค: บ้านไม้ทรงไทยหลังนี้ตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายอย่างสวยงามประดับราวบันได