ราวกะ

ภาษาอังกฤษ


adv as if
ความหมายเหมือนกับ: เช่นกับ
คำที่เกี่ยวข้อง: like , just like , as , as though
prep like
ความหมายเหมือนกับ: เช่นกับ
คำที่เกี่ยวข้อง: as , as if , as though , such as , like