ราว

ภาษาอังกฤษ


n clothesline
คำอธิบาย: เชือกหรือลวดที่ขึงตากผ้าแทนไม้
หน่วยนับ: ราว
คำที่เกี่ยวข้อง: cloth-pole
ตัวอย่างประโยค: ราวที่ทำด้วยลวดจะเป็นสนิม ทำให้เปื้อนผ้าได้
n rail
คำอธิบาย: เครื่องยึดเหนี่ยวสำหรับขึ้นลง, ไม้หรือโลหะเป็นต้น สำหรับพาดตากผ้าหรือสำหรับพาดปักวางสิ่งต่างๆ
หน่วยนับ: ราว
คำที่เกี่ยวข้อง: handrail , railing , banister , balustrade
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าถอยออกไปไปยืนอยู่ที่ราวระเบียง
adv about
ความหมายเหมือนกับ: ประมาณ , ใกล้เคียง
คำที่เกี่ยวข้อง: around , approximately
ตัวอย่างประโยค: บุคลากรในโรงงานใช้เวลาราว 60% ทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง