รายได้ขั้นต่ำ

ภาษาอังกฤษ


n low income
คำอธิบาย: จำนวนรายได้ต่ำที่สุดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งต้องนำไปคำนวณเสียภาษี
หน่วยนับ: บาท
ตัวอย่างประโยค: การไม่มีการประกันรายได้ขั้นต่ำเป็นเรื่องที่อันตรายมากกับทศท.


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top