รายใหญ่

ภาษาอังกฤษ


adj major
คำที่เกี่ยวข้อง: main , important , chief , leading
ตัวอย่างประโยค: บริษัทของเขาเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งรายใหญ่ของประเทศ