รายใหญ่

ภาษาอังกฤษ


adj major
คำที่เกี่ยวข้อง: main , important , chief , leading
ตัวอย่างประโยค: บริษัทของเขาเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งรายใหญ่ของประเทศ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top