รายล้อม

ภาษาอังกฤษ


v surround
คำอธิบาย: เรียงวนรอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: encircle , hem in , ring
ตัวอย่างประโยค: ทันทีที่คุณปู่มาถึงบ้าน บรรดาหลานๆ ก็กรูออกมารายล้อมคุณปู่ แล้วเสียงเพลงอวยพรวันเกิดก็ก้องกังวานขึ้น