รายละเอียดปลีกย่อย

ภาษาอังกฤษ


n unimportant matter
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องประกอบ , รายละเอียด , ข้อปลีกย่อย
คำที่เกี่ยวข้อง: minor matters , miscellaneous points , trivialities