รายนาม

ภาษาอังกฤษ


n list of names
คำที่เกี่ยวข้อง: roll , register of names