รายการอาหาร

ภาษาอังกฤษ


n menu
ความหมายเหมือนกับ: เมนู , เมนูอาหาร
คำที่เกี่ยวข้อง: bill of fare , list of food
ตัวอย่างประโยค: คนไทยทานอาหารวันละ 3 มื้อ จำนวนมื้อและรายการอาหารจะแตกต่างไปตามฐานะและความเป็นอยู่