รายการจ่าย

ภาษาอังกฤษ


n expenses
ความหมายเหมือนกับ: ค่าใช้จ่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: expenditure , disbursement , consumption , fee , charge
คำตรงข้าม: รายรับ