รายการ

ภาษาอังกฤษ


n catalogue
คำอธิบาย: บัญชีแจ้งรายชื่อและจำนวนเป็นต้นของสิ่งต่างๆ
หน่วยนับ: รายการ
คำที่เกี่ยวข้อง: list , list of items , directory , record
ตัวอย่างประโยค: ซีดีรอมเพียงสองแผ่นสามารถจะบรรจุรายการหนังสือได้มากกว่าหนึ่งล้านเล่ม