ราย

ภาษาอังกฤษ


clas case
คำอธิบาย: ลักษณนามใช้แก่สิ่งที่มีลักษณะเป็นเรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป
คำที่เกี่ยวข้อง: instance , person , item , account , issue , story , party , statement , record
ตัวอย่างประโยค: ในปีถัดมามีข่าวการแท้งลูกในหญิง 7 ราย ในสหรัฐฯ และแคนาดา ซึ่งต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอภาพเป็นเวลานานๆ
n case
คำอธิบาย: เรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป
คำที่เกี่ยวข้อง: instance , person , item , account , issue , story , party , statement , record
ตัวอย่างประโยค: ถ้าคุณได้พบกับคนไข้อีกรายหนึ่งที่มีอาการคล้ายคลึงกับคุณ คุณจะรู้สึกดีขึ้น