รามเกียรติ์

ภาษาอังกฤษ


n Ramayana
คำอธิบาย: วรรณคดีเรื่องหนึ่ง ว่าด้วยพระรามทำศึกกับทศกัณฐ์
คำที่เกี่ยวข้อง: the oldest of the Sanskrit epic poems
ตัวอย่างประโยค: หนังตะลุงนิยมเล่นกันในภาคใต้ โดยเรื่องที่แสดงกัน คือ รามเกียรติ์ แต่ได้นำมาเพิ่มเติมนิทานพื้นบ้านผสมเข้าไปบ้าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน