รามือ

ภาษาอังกฤษ


v slacken
คำอธิบาย: ค่อยๆ เลิก
ความหมายเหมือนกับ: วางมือ
คำที่เกี่ยวข้อง: abate , lessen , relax , decrease , reduce , be less active , loosen
ตัวอย่างประโยค: พัชรีเริ่มรามือจากการเป็นช่างเสริมสวย เพื่อให้ลูกสาวรับช่วงกิจการต่อไป
v slacken
คำอธิบาย: ค่อยๆ เลิก
ความหมายเหมือนกับ: วางมือ
คำที่เกี่ยวข้อง: abate , lessen , relax , decrease , reduce , be less active , loosen
ตัวอย่างประโยค: พัชรีเริ่มรามือจากการเป็นช่างเสริมสวย เพื่อให้ลูกสาวรับช่วงกิจการต่อไป