ราตร

ภาษาอังกฤษ


n night
ความหมายเหมือนกับ: ราตรี , รัตติกาล , ราตรีกาล , กลางคืน , เวลามืด
คำที่เกี่ยวข้อง: night-time