ราญ

ภาษาอังกฤษ


v fight
ความหมายเหมือนกับ: ราญรอน , รบ
คำที่เกี่ยวข้อง: battle