ราชินิกุล

ภาษาอังกฤษ


n lineage of the queen
คำอธิบาย: ตระกูลฝ่ายพระราชินี
ความหมายเหมือนกับ: ราชินีกุล
คำที่เกี่ยวข้อง: relatives of the queen , a member of queen´s family