ราชพิธี

ภาษาอังกฤษ


n royal ceremony
คำอธิบาย: พิธีที่เกี่ยวข้องกับราชสำนัก
คำที่เกี่ยวข้อง: royal rite/ritual