ราชพฤกษ์

ภาษาอังกฤษ


n Cassia fistula
ความหมายเหมือนกับ: ต้นลมแล้ง , คูน