ราชปะแตน

ภาษาอังกฤษ


n Raj pattern
คำอธิบาย: เสื้อนอกปิดตั้งแต่คอลงมาโดยมีดุมกลัดตลอดอกอย่างเครื่องแบบปกติขาวของข้าราชการ
คำที่เกี่ยวข้อง: royal pattern