ราชธรรม

ภาษาอังกฤษ


n obligations or responsibilities of a sovereign to his people
คำอธิบาย: กิจวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควรกระทำ
คำที่เกี่ยวข้อง: obligations or responsibilities of a king to his people