ราชทูต

ภาษาอังกฤษ


n envoy
คำอธิบาย: ผู้นำพระราชสาสน์ไปประเทศอื่น, ผู้แทนชาติในประเทศอื่น, ตำแหน่งผู้แทนรัฐถัดจากอัครราชทูต
คำที่เกี่ยวข้อง: embassy , envoy extraordinary , minister plenipotentiary
ตัวอย่างประโยค: พระยามนตรีสุริยวงศ์เป็นราชทูตอัญเชิญพระราชสาสน ์และเครื่องราชบรรณาการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปถวายสมเด็จ พระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษ