ราชครู

ภาษาอังกฤษ


n a great master
คำอธิบาย: ข้าราชการผู้เป็นหัวหน้าพิธีฝ่ายพราหมณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: a Brahmin official who officiates at state rites , Brahman ceremonial head , Brahman chief of ceremony
ตัวอย่างประโยค: ท่านเจ้าเมืองประสงค์ให้ลูกทั้งสองได้รอบรู้ วิชาการดนตรีจึงจัดหาราชครูทำการ ฝึกสอนวิชาการร่ายรำขับร้องประกอบดนตรี