ราชการลับ

ภาษาอังกฤษ


n confidential affair
ตัวอย่างประโยค: เขาเอาเงินสืบราชการลับมาเป็นอาณาประโยชน์ของเขาเอง