ราชการพลเรือน

ภาษาอังกฤษ


n civil service
คำตรงข้าม: ราชการทหาร
ตัวอย่างประโยค: พระองค์ทรงมีพระราชประวัติดีเด่นในด้านราชการพลเรือน