รางจืด

ภาษาอังกฤษ


n Thunbergia laurifolia
คำอธิบาย: ไม้เถาชนิด Thunbergia laurifolia Linn. ในวงศ์ Thunbergiaceae ดอกสีม่วงอ่อนออกเป็นช่อห้อย ใช้ทำยาได้
ความหมายเหมือนกับ: ยาเขียว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top