รางจืด

ภาษาอังกฤษ


n Thunbergia laurifolia
คำอธิบาย: ไม้เถาชนิด Thunbergia laurifolia Linn. ในวงศ์ Thunbergiaceae ดอกสีม่วงอ่อนออกเป็นช่อห้อย ใช้ทำยาได้
ความหมายเหมือนกับ: ยาเขียว