ราคิน

ภาษาอังกฤษ


n flaw
ความหมายเหมือนกับ: ราคี , มลทิน
คำที่เกี่ยวข้อง: defect