ราคาปลีก

ภาษาอังกฤษ


n retail price
คำอธิบาย: ราคาขายย่อยหรือขายเป็นจำนวนน้อย
ความหมายเหมือนกับ: ราคาขายปลีก
คำตรงข้าม: ราคาส่ง