ราคาต้นทุน

ภาษาอังกฤษ


n cost price
ความหมายเหมือนกับ: ทุน , ราคาซื้อ
คำตรงข้าม: ราคาขาย