ราคาต่ำ

ภาษาอังกฤษ


v be cheap
ความหมายเหมือนกับ: ไม่แพง
คำที่เกี่ยวข้อง: be inexpensive , be low-price , be low-cost