ราคาซื้อขาย

ภาษาอังกฤษ


n price
ความหมายเหมือนกับ: ราคาต่อรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: bargaining price