ราข้อ

ภาษาอังกฤษ


v back off
คำอธิบาย: เลิกกันไปเอง
ความหมายเหมือนกับ: เลิก , เลิกรา
คำที่เกี่ยวข้อง: withdraw , retreat , yield