รากเหง้า

ภาษาอังกฤษ


n rhizome
คำอธิบาย: ลำของพรรณไม้บางชนิดที่อยู่ใต้ดิน เช่น กล้วย
ความหมายเหมือนกับ: ราก
คำที่เกี่ยวข้อง: root
ตัวอย่างประโยค: คนพเนจรอย่างผม บางครั้งก็ขุดรากเหง้าของพืชพันธุ์ต่างๆ มากินเป็นอาหาร
n origin
ความหมายเหมือนกับ: เค้า , ที่มา , ต้นตอ
คำที่เกี่ยวข้อง: root , source , cause , fount , base , basis
ตัวอย่างประโยค: ปรางค์แบบอยุธยามีรากเหง้ามาจากปราสาทเขมร
n ancestor
ความหมายเหมือนกับ: บรรพบุรุษ , เทือกเถาเหล่ากอ , ต้นตระกูล
คำที่เกี่ยวข้อง: ancestry , forefather , forebear
ตัวอย่างประโยค: เขายังมีลักษณะอะไรบางอย่างที่ผูกติดอยู่กับ รากเหง้า หรือ กำเนิด ของตัวเอง
n root
คำอธิบาย: ลำของพรรณไม้บางชนิดที่อยู่ใต้ดิน
คำที่เกี่ยวข้อง: rhizome , tuber
ตัวอย่างประโยค: ชาวเขาใช้จอบขุดพลิกหน้าดินขึ้น เพื่อกำจัดรากเหง้าของวัชพืช
n origin
คำอธิบาย: ต้นกำเนิดเดิม
ความหมายเหมือนกับ: เค้าเดิม , ที่มา
คำที่เกี่ยวข้อง: pedigree , ancestry , root , descent , source
ตัวอย่างประโยค: แม้กำเนิดของเขาจะต่ำต้อยแต่เขาก็ภูมิใจในรากเหง้าของตน

คำที่มี "รากเหง้า" ในคำ


ถอนรากเหง้า v dig out
ความหมายเหมือนกับ: ขุด , ขุดโค่นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top