รากฝอย

ภาษาอังกฤษ


n rootlet
คำอธิบาย: รากที่เป็นเส้นเล็กๆ แตกออกจากรากแก้ว
คำที่เกี่ยวข้อง: fibrous root
ตัวอย่างประโยค: เขารัดรากฝอยของต้นไม้ ก่อนย้ายไปปลูกในกระถางใหม่