รากผม

ภาษาอังกฤษ


n roots of hair
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาผมร่วงเกิดจากเซลล์รากผมอ่อนแอ