รา

ภาษาอังกฤษ


n fungus
คำอธิบาย: ชื่อเรียกพืชชั้นต่ำที่ไม่มีคลอโรฟีลล์ และลำต้น ใบ ราก ที่แท้จริง ส่วนมากเจริญเป็นเส้นใย แบ่งเป็น 2 พวก คือ ราเมือก และราที่แท้จริง สืบพันธุ์โดยสปอร์ อาศัยอยู่บนซากของพืชหรือสัตว์ เป็นพืชเบียนหรือขึ้นอยู่ร่วมกับพืชอื่นก็มี
คำที่เกี่ยวข้อง: mold , mould
ตัวอย่างประโยค: จุลินทรีย์มีหลายชนิด ที่รู้จักกันดีได้แก่ บัคเตรี รา และไวรัส เป็นต้น
v cease
คำอธิบาย: ค่อยๆ เลิกไป
ความหมายเหมือนกับ: หยุด , เลิก , ร้างไป
คำที่เกี่ยวข้อง: stop , give up , abate , reduce , die down
ตัวอย่างประโยค: ทั้งสองฝ่ายต่างรากันไป และไม่มีใครกล้าข่มกันอย่างหักหาญ